İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıklamasının ardından sanayinin geleceğine dair değerlendirmede bulundu

-2022 yılında yurtiçinde yeni ekonomi modeli uygulamaları, liralaşma politikaları ve kısıtlayıcı düzenlemeler ile yurt dışında ise artan jeopolitik riskler, yükselen enflasyon ve sıkılaşan para politikaları sonucu ortaya çıkan yavaşlama ISO ikinci 500’ün sonuçlarını önemli ölçüde etkilemiştir.

-İSO ikinci 500’de genellikle KOBİ niteliğindeki kuruluşlar yer almaktadır ve bu kuruluşlar iç ve dış talepteki dalgalanmalara, risklere, politika değişikliklerine ve mali koşullara karşı oldukça hassas bir yapı sergilemektedir. Ancak 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da bu kuruluşlar söz konusu etkilere karşı daha esnek ve etkin pozisyon almayı başarmıştır.

-KOBİ’ler satış ve karlılık performanslarını reel olarak artırmıştır. Döviz kuru dalgalanmalarını yönetme kapasitesi ise düzenlemeler ile azalmış ve 2022 yılında net kambiyo zararı ortaya çıkmıştır.

-KOBİ’ler mali açıdan en çok faiz oranlarındaki artışa duyarlıdır. Bu nedenle düşük ve negatif faiz oranları, finansman giderlerini azaltmış ve karlılıklarını desteklemiştir.

-KOBİ’ler 2022’de işletme sermayesi ihtiyacını daha çok özkaynakları ile finanse etmiştir. Borçlar tarafında ise ti cari borçları ve kısa vadeli borçları daha fazla kullanmıştır.

-2022 yılındaki yüksek ihracat artışı, esneklik ve çevikliği işaret etmektedir. KOBİ’ler dış pazarlardaki talep dalgalanmalarına karşı esnekliklerini önemli ölçüde artırmıştır.

-İşgücü verimliliğinin reel olarak artması, KOBİ’lerin faali yet karlarını olumlu etkilemiştir. 2022 yılında yüksek enflasyon ücretler üzerindeki baskıyı artırırken işgücü verimliliği reel olarak yükselmiştir.

-Küresel emtia ve enerji fiyatları artışı sonucu 2022’de üre tim maliyetleri artmış ve brüt satış karlılığı düşmüştür.

-AR-GE harcaması yapan kuruluş sayısı gerilemiş, ancak yüksek seviyelerini korumuştur. Son yillarda AR-GE harcaması yapan firma sayısında dalgalanma yaşanmaktadır.

-Orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin pay 2022 yılında gerilemiştir. Teknoloji yoğunluğu itibarıyla yapının değişimi için yeni girişimlere ihtiyaç devam etmektedir.

-KOBİ’ler 2022 yılında sağladıkları büyümeyi İSO 500’e benzer şekilde daha çok özkaynaklar ile finanse etmeyi tercih etmiştir. KOBİ’lerin bu tercihleri mali yapılarında önemli iyileşmeler sağlamıştır. Varlık ve işletme sermayesi devir hızları da arttırılmıştır. Bu da firmaların yetkinlik alanlarından biri olmuştur.

-KOBİ’ler 2022’de maddi duran varlıklarında (yeniden değerleme uygulamasının da katkısıyla) yüzde 107,2 artış gerçekleştirmiş, dönen varlıkların artışı (yüzde 58,8) is daha yavaş gerçekleşmiştir. Maddi duran varlıklarının top lam aktifler içindeki payı yüzde 27,4’e yükselmiştir.

-Ekonomideki dalgalanmalar ve riskler karşısında KOBİ’ler esneklik ve çevikliklerini 2022 yılında bir kez daha göstermiştir. Yeni koşullara hızla uyum sağlanabilirken bu uyumun sağlıklı finansman (özkaynak artışı) ile gerçekleştirilmesi de başarı olmuştur.

-Yüksek enflasyon ortamlarında nominal büyümelerin veya gelişmelerin önemi azalmaktadır. Bu nedenle enflasyonlardan ve döviz kurlarından arındırılmış veriler ile değerlendirmeler yapılması daha sağlıklı olmaktadır. Bu çerçevede enflasyon muhasebesinin uygulanması sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına ve risklerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Zorunlu olmasa da firmaların kendi içlerinde enflasyon muhasebesi uygulaması yararlı olacaktır.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir